Medi­ta­tie die in ieder dage­lijks leven past

Wij weten hoe moei­lijk het is om momen­ten van rust in het dage­lijks leven te bren­gen. Daarom biedt 7Mind jou de een­vou­dig­ste intro­duc­tie tot medi­ta­tie die je maar beden­ken kan. Beschik­baar voor zowel Android, iOS en als webap­pli­ca­tie. Met tips en medi­ta­ties spe­ci­aal voor jou en geschikt voor ieder moment. Voor de brood­no­dige portie rust, onaf­han­ke­lijk van hoe je dag eruit ziet.