Heb je een 7Mind kor­ting­code?

Ok per­fekt! Log dan in met je gebrui­kers gege­vens en voer ver­vol­gens de kor­tings­code eron­der.

  • Log-in met Facebook

    U bent succesvol ingelogd!

  • Email Icon

    Log-in met E-mail

Dit kan enkele momenten duren.

Heel erg bedankt en veel medi­ta­tie ple­zier toe­ge­wenst!

Je kor­tings­code werd goed­ge­keurd en geac­ti­veerd. Je hebt nu toe­gang tot al onze kur­sus­sen en medi­ta­ties. Meteen eentje pro­be­ren?
Naar de medi­ta­ties

Maak gebruik van de kor­tings­code!

Je kor­tings­code is nog geldig en geeft je een kor­ting op ons abon­ne­ment. Je kunt het direkt in onze online-shop gebrui­ken.
Redeem coupon

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen pro­fiel? Geen pro­bleem, je kunt ook hier klik­ken om de kor­tings­code in een keer te gebrui­ken.